SATKurier.pl Forum SATKurier.pl Digi-TV.pl Hollex.pl SAT Krak Instalacje optyczne Karty erotyczne SolarKurier.pl BochniaiSol.pl Prezentacje360.pl
 

Dotacje na wymianę pieców węglowych w Krakowie

Anita Dąbek; 2013-02-04 12:14; źródło: bip.krakow.pl

11 stycznia 2013 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa ukazało się ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji na rok 2013. Ci, którzy zdecydują się trwałą zmianę przestarzałego systemu ogrzewania (np. pieców węglowych) mogą liczyć na dotację. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na rok 2013 przypadająca na dotacje do zadań z zakresu ochrony środowiska wynosi 2,8 mln zł. Ww. wysokość środków może ulec zmianie po uchwaleniu przez Radę Miasta Krakowa takiej zmiany.

Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa, uchwalonym Uchwałą nr XXI/275/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06 lipca 2011 roku (z późn. zm.), zwanej dalej uchwałą.

Dotacja może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
 • trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na:
  podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  ogrzewanie gazowe,
  ogrzewanie elektryczne,
  ogrzewanie olejowe,
  odnawialne źródło energii,
 • instalację odnawialnego źródła energii,
 • podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z likwidacją palenisk węglowych.

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:
 • podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
  osoby fizyczne,
  wspólnoty mieszkaniowe,
  osoby prawne,
  przedsiębiorcy,
 • jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 100 proc. poniesionych kosztów, z zastrzeżeniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 roku w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402), ale nie więcej niż:

1) 900 zł za każdy kW:
 • mocy nowego źródła ogrzewania w przypadku likwidacji palenisk lub kotłowni węglowych,
 • mocy nowego źródła centralnej ciepłej wody użytkowej,
 • mocy zainstalowanej pompy ciepła.

2) 1 000 zł za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.


Pobierz wniosek o udzielenie dotacji dla osoby fizycznej/wspólnoty
Pobierz wniosek o udzielenie dotacji dla przedsiębiorcy
Wzory oświadczeń i formularzy dla przedsiębiorcy

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Copyright © 2012 – 2016 Hollex Sat Systems